Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na školenie

26-03-2008

Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

Termín: 21. - 23. 5. 2008

Školenie sa realizuje v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Je určené podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe a v spracovaní produktov poľnohospodárskej prvovýroby a lesnej produkcie ako aj predstaviteľom podnikateľskej sféry, verejnej sféry a záujmových združení v oblasti rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood