Facebook Statistics

Podujatia

Pozvánka na študijnú cestu pre včelárov do Talianska

08-02-2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva včelárov na študijnú cestu v termíne 28.02. – 02.03. 2019 , ktorá zahŕňa návštevu včelnice v Rakúsku spolu s návštevou významnej európskej výstavy APIMELL v Piacenze (Taliansko), kde okrem mnohých vystavovateľov na Vás čakajú konferencie a prezentácie inovácií z oblasti včelárstva.

Odchod na študijnú cestu bude z Nitry, ďalší nástup bude pri OMV pri OC Aupark Bratislava. Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie v dvojlôžkových izbách, raňajky, večeru, dopravu a vstup do vybraných objektov a to z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, prostredníctvom Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 určenej na zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete .Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 15. 02. 2019 do 12.00 hod.. Počet účastníkov je limitovaný. Uprednostnení budú členovia NSRV SR.

Viac informácií o študijnej ceste nájdete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood