Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na „Symposium on risk assessment and risk management cooperation on environmental protection goals“

02-06-2017

Nórska vedecká komisia pre bezpečnosť potravín (VKM) v spolupráci s úradom EFSA organizuje sympózium

na tému hodnotenia rizika vplyvov na životné prostredie, ktoré bude pokrývať oblasti GMO, zdravia rastlín, ochranu včiel a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa bude konať v dňoch 26. - 27.10.2017 v Osle.

Sympózium, je určené ako pre hodnotiteľov rizika, tak aj pre manažérov rizika. Registrácia je možná do 19.9.2017 prostredníctvom on-line formulára: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4964618&sid=XND0VVzE6y Dovoľujeme si Vás upozorniť, že počet miest na sympóziu je limitovaný.

Bližšie informácie podujatí nájdete na webovom sídle VKM: http://www.english.vkm.no/eway/default.aspx?pid=278&trg=Content_6444&Main_6359=6582:0:31,2556&Content_6444=6750:2255742::0:6596:1:::0:0

Sympózium je bez registračných poplatkov.

V prípade potreby bližších informácií môžete kontaktovať kolegov z nórskeho Kontaktného bodu pre EFSA prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood