Facebook Statistics

Pozvánka na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona

26-07-2010

Vážená pani redaktorka,
vážený pán redaktor,

pozývam Vás na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolta Simona, ktorá sa uskutoční dnes, t.j. v pondelok 26. júla 2010 o 11.00 hod. v budove MPŽPRR SR v Bratislave.

Téma: Ohrozený Tokaj – žaloba Maďarskej republiky voči EK

Miesto: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálenho rozvoja SR, Dobrovičova 12, Bratislava,  zasadačka  na 1. posch.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Katarína Ďurica
hovorkyňa ministra