Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona

26-07-2010

Vážená pani redaktorka,
vážený pán redaktor,

pozývam Vás na tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Zsolta Simona, ktorá sa uskutoční dnes, t.j. v pondelok 26. júla 2010 o 11.00 hod. v budove MPŽPRR SR v Bratislave.

Téma: Ohrozený Tokaj – žaloba Maďarskej republiky voči EK

Miesto: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálenho rozvoja SR, Dobrovičova 12, Bratislava,  zasadačka  na 1. posch.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Katarína Ďurica
hovorkyňa ministra


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood