Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na vedecké kolokvium týkajúce sa zdravia včiel „Towards a European Bee Partnership“

10-05-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o spustení registrácie na EFSA vedecké kolokvium týkajúce sa zhromažďovania a zdieľania údajov o zdraví včiel „Towards a European Bee Partnership“, ktoré sa uskutoční 26.júna 2017 v Bruseli.
Bližšie informácie o udalosti, programe a registrácii nájdete na webovej stránke.

Registrácia sa končí 19.mája 2017.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood