Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

PPA zaktualizovala výzvu na investície do poľnohospodárskych podnikov

10-01-2023

Aktualizáciou výzvy na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ bol od 2. 1. 2023 doplnený Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, boli odstránené formálne nedostatky v prílohách a doplnené bodovacie kritérium zamerané na zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat.

V rámci výzvy č. 65/PRV/2022 bola vyčlenená samostatná alokácia pre high - tech investície, v ktorej budú podporené a zvýhodnené investície na nákup autonómnych robotov, robotiky v chove hospodárskych zvierat, inteligentných senzorov, digitálnych balíčkov pre poľnohospodársku techniku, dronov a ďalších technológií uvedených vo výzve. Detaily sú zverejnené na:

 http://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia--1-vzvy--65-prv-2022/11790

Od 2. januára 2023 zároveň môžu žiadatelia podávať žiadosti o projektovú podporu v rámci výzvy  č. 65/PRV/2022 s celkovou alokáciou 50 mil. EUR na investície do hmotného majetku v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby. Viac info:

http://www.apa.sk/aktuality/ppa-pripomna-e-od-dnenho-da-sa-ponohospodri-mu-prihlasova-do-vzvy-na-50-milinov-eur/11775


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood