Facebook Statistics

Prax pre študentov v kluknavskej mliekarni

12-08-2019

Kluknavská mliekareň – obchodno – odbytové družstvo so sídlom Jaklovce 640 umožní vykonať v rokoch 2019 a 2020 absolvovanie praxe pre študentov potravinárskych a poľnohospodárskych študijných alebo učebných odborov v trvaní 2 týždňov.

Pre viac informácií prosím kontaktujte vedúcu mliekarne MVDr. Andraškovú – tel. 0918 538 204 alebo mail: [email protected].