Facebook Statistics
Značka Kvality

Pre ktoré konkrétne územie je program JPD 2 určený a kto bude oprávnený žiadať o projekt v rámci tohto programu?

15-06-2010

V súlade s požiadavkami Európskej komisie, Slovenská republika vypracovala pre región NUTS II Bratislava návrh územia (cieľové územie), ktoré splňa kritériá a požiadavky pre oblasti spadajúce pod cieľ 2.

Do cieľového územia sú zahrnuté územia okresov Malacky, Pezinok, Senec a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v okresoch Bratislava III. (Vajnory) , Bratislava IV. (Záhorská Bystrica) a Bratislava V. (Čunovo, Jarovce, Rusovce).

Okres Senec: Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Dunajská Lužná, Hurbanova Ves, Hrubý Šúr, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Chorvátsky Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, Senec, Tomášov, Tureň, Veľký Biel, Vlky, Zálesie

Okres Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Modra, Pezinok, Píla, Slovenský Grob, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk

Okres Malacky: Borinka, Gajary, Jablonové, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Záhorie (voj. Obvod), Závod, Zohor

Žiadateľmi o pomoc môžu byť subjekty verejného aj súkromného sektora.

Súkromný sektor: malí a strední podnikatelia vrátane živnostníkov

Verejný sektor: VÚC, mestá, mestské časti, obce, združenia miest alebo obcí


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood