Facebook Statistics

Predaj intervenčných zásob obilnín

25-11-2010

Včera, t.j. 24. novembra 2010, sa uskutočnil 1. predaj intervenčných zásob obilnín. V prvej vlne sa predalo celkovo 11 600 t jačmeňa jarného. Európska komisia akceptovala záujemcov, ktorí ponúkli cenu vyššiu ako 175 EUR za tonu, maximálna ponúknutá cena za tonu bola 180 EUR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood