Facebook Statistics

Predaj štátnej pôdy prinesie do Martina 400 nových pracovných miest

17-12-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti Slovenského pozemkového fondu (SPF) rokovalo so spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a.s. o odpredaji štátnej pôdy.

SPF odpredá spoločnosti takmer 6,4 hektára ornej pôdy vo vlastníctve Slovenskej republiky za cenu 1 061 719,40 eur, na ktorej plánuje Volkswagen v rámci svojho martinského závodu zrealizovať investíciu do rozšírenia výrobných kapacít. Investícia povedie k vytvoreniu až do 400 nových pracovných miest a má byť na základe zmluvy medzi SPF a spoločnosťou zrealizovaná najneskôr do 4 rokov od prevodu vlastníckeho práva k pozemkom.

Ak Volkswagen svoj zmluvný záväzok nesplní, SPF bude mať právo odkúpiť pozemky späť za tú istú cenu, za ktorú ich predal.

Spoločnosť Volkswagen súhlasila so zverejnením kúpnej zmluvy na internetovej stránke SPF.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood