Facebook Statistics
Značka Kvality

Predbežná informácia

10-11-2021

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007  Z. z.,  ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)