Facebook Statistics

Predbežná informácia

11-02-2022

 k návrhu  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)