Facebook Statistics

Predbežná informácia

07-04-2022

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s neprojektovými intervenciami Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)