Facebook Statistics
Značka Kvality

Preklápanie informácií medzi FoodEx2 a FoodEx1

21-07-2016

Mapovanie kódov medzi FoodEx2 a Foodex1 bolo vykonané s cieľom zabezpečiť preklopenie do FoodEx1 dáta poskytnuté úradu EFSA prostredníctvom FoodEx2. Preklápanie medzi databázami je nevyhnutné počas prechodného obdobia  využívania oboch systémov, kedy dáta sú stále analyzované prostredníctvom FoodEx1. Dokonalé spárovanie medzi oboma systémami bolo možné pre množstvo FoodEx2 vstupných viet, avšak nie pre všetky. Z tohto dôvodu bolo zavedených niekoľko pravidiel pre konvertovanie kódov medzi FoodEx2 a FoodEx1. V prípade, že to bolo nevyhnutné, boli k párovaciemu kódu FoodEx1 pridané aj deskriptory ošetrenia produktu. Výsledný kód je vo FoodEx2 databáze uvedený v kolónke „foodexOldCode“.

Informácie na webovom sídle úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1056e


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood