Facebook Statistics
Značka Kvality

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022

Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

K 8. aprílu 2022 bolo hlásených 150 potvrdených a pravdepodobných prípadov nakazením Salmonella typhimurium v ​​desiatich štátoch: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Infekcie sa vyskytli najmä u detí mladších ako 10 rokov.

V decembri 2021 bola S. typhimurium zistená v nádrži na mlieko v belgickej prevádzke predmetnej spoločnosti, a to počas jej vlastných kontrol. Spoločnosť zaviedla niektoré hygienické opatrenia, zvýšili sa odbery a testovanie produktov a kontrola spracovateľského prostredia. Po negatívnom testovaní na salmonelu následne distribuovala čokoládové výrobky do Európy a ďalších krajín. Koncom marca 2022, na základe molekulárnych analýz a výsledkov sekvenovaní, vedci spojili prípady nakazenia s prevádzkou v Belgicku.

Od 2. apríla 2022 začali príslušné vnútroštátne orgány vydávať varovania týkajúce sa verejného zdravia a spoločnosť vykonala dobrovoľné stiahnutie konkrétnych produktov a dávok v rôznych krajinách. Dňa 8. apríla 2022 po úradnej kontrole úrad pre bezpečnosť potravín v Belgicku odobral spoločnosti povolenie na výrobu. Okrem toho spoločnosť stiahla všetky šarže všetkých produktov vyrobených v danom belgickom zariadení, bez ohľadu na ich číslo šarže alebo dátum exspirácie.

Experti EFSA a ECDC tvrdia, že na identifikáciu hlavnej príčiny a možných faktorov stojacich za kontamináciou sú potrebné ďalšie vyšetrovania, vrátane hodnotenia možného širšieho využitia kontaminovaných surovín v iných spracovateľských závodoch.

Pretože molekulárna analýza sa bežne nevykonáva vo všetkých krajinách, niektoré existujúce prípady môžu zostať neodhalené.

Tlačovú správu nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood