Facebook Statistics
Značka Kvality

Prevádzkový poriadok ŠVPS SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19

10-09-2020

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) uverejnila 07. 09. 2020  v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu usmernenie: Opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19 – prevádzkový poriadok.

Okrem iného, dokument informuje zamestnancov ŠVPS SR o opatreniach pri vstupe do areálu ŠVPS SR alebo ako postupovať po kontakte s osobami podozrivými na ochorenie COVID-19. Usmernenie sa bude aktualizovať na základe vývoja COVID-19 na pracoviskách ŠVPS SR, ale aj v nadväznosti na opatrenia vydané Pandemickou komisiou vlády SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood