Facebook Statistics

Preventívne opatrenia voči salmonelóze vo Vinohradoch n. Váhom

24-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon pokladá bezpečnosť potravín za prioritu svojho rezortu, a preto jej venuje zvýšenú pozornosť. Novovymenovaný ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Prof. Bíreš v záujme ochrany  spotrebiteľov a v zmysle zákona, nariadil na farme Vinohrady nad Váhom v okrese Galanta likvidáciu 4 800 ks hydiny z dôvodu výskytu salmonelózy, vážneho ochorenia, prenosného na človeka. Tento preventívny krok zabráni prenosu salmonelózy, ktorou môže byť napadnutá produkcia vajec, na spotrebiteľov.

MP, ŽP a RR zároveň ubezpečuje verejnosť, že napadnuté vajcia sa nedostali do distribúcie v obchodných reťazcoch.