Facebook Statistics

Pri individuálnom, zrkadlovom a komplementárnom projekte je možné financovať náklady cezhraničného partnera?

15-06-2010

V rámci týchto typov projektov náklady cezhraničného partnera nie sú oprávnené. Výnimku tvoria len náklady cestovné a diéty (diéty a ubytovanie) osôb vykonávajúcich úlohy priamo súvisiace s projektovými činnosťami, vzniknuté v oprávnenej oblasti.