Facebook Statistics

Priamy predaj od farmárov spotrebiteľom bude jednoduchší

15-06-2011

Návrh z dielne rezortu pôdohospodárstva znižuje administratívnu záťaž a rozširuje škálu produktov, ktoré môžu poľnohospodári predávať priamo spotrebiteľom alebo na trh.

BRATISLAVA 15. júna (SITA) - Farmári budú môcť opäť výhodne predávať svoje produkty priamo spotrebiteľom alebo na trh. Vyplýva to zo zámeru právneho riešenia výroby a predaja prvotných produktov a potravín rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi, ktoré na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda. Nariadenie umožní farmárom predávať svoje produkty nielen priamo spotrebiteľom, ale aj zariadeniam spoločného stravovania a reštauráciám, a to bez zbytočných medzičlánkov.
Návrh z dielne rezortu pôdohospodárstva zároveň znižuje administratívnu záťaž a rozširuje škálu produktov, ktoré môžu poľnohospodári predávať takouto formou. Podľa ministra Zsolta Simona týmto nariadením vláda rieši predaj tých výrobkov, ktoré sa dopestujú na území Slovenska. "Do tohto procesu bude môcť vstúpiť len produkcia, ktorá pochádza z vlastného chovu alebo produkcie. Každý môže spracovať len to, čo sám dochová. Na jednej strane dávame prácu na vidieku a podporujem aj predaj slovenských výrobkov," upresnil Simon.
Okrem rastlinných produktov a potravín budú môcť farmári predávať aj produkty živočíšneho pôvodu. Na rozdiel od dnešnej praxe bude možné konečnému spotrebiteľovi okrem hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz ponúkať aj hydinu, králiky či pštrosy za oveľa jednoduchších hygienických štandardov.
Nariadenie sa bude týkať rovnako fyzických ako aj právnických osôb v závislosti od obratu. Predajcovia budú podľa Simona rozdelení do troch kategórií. V prvej budú tí, ktorí nemusia podávať daňové priznania. "To sú tí, ktorí doma majú hydinu, produkujú vajíčka, majú niečo naviac a môžu to predať," povedal Simon. V druhej kategórii sú podnikatelia, ktorých objem tovarov ročne nepresiahne výšku 49 790 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa ministra ide o podnikateľov, ktorí nie sú povinní byť platcami DPH a rezort im tak vytvára osobitnú kategóriu. Tretia kategória bude obmedzená mesačne 16 veľkými dobytčími jednotkami, 500 kusmi hydiny alebo králikov a 20 kusmi bežcov.
Účinnosť nariadenie stanovilo ministerstvo pôdohospodárstva od 1. novembra tohto roku, predtým ich však musí predložiť na schválenie ostatným členským krajinám EÚ. "Tieto mechanizmy, ktoré predkladáme do Bruselu, sú čo možno najjednoduchšie a najľahšie vykonateľné," doplnil Simon.
Zvýhodnenie predaja produktov od prvovýrobcov priamo spotrebiteľovi v novembri minulého roka odstránil vládny kabinet Ivety Radičovej. Poslanci koalície vtedy schválili zvýšenie DPH a zároveň zrušil zvýhodnenú 6-percentnú sadzbu DPH na tzv. predaj z dvora.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood