Facebook Statistics

Priebežné výsledky kontrol zeleniny

30-05-2011

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) k 30.5.2011 zatiaľ vykonali celkovo 33 kontrol v obchodnej sieti a distribučných skladoch na území Slovenskej republiky, pričom skontrolovali 424 603 kg zeleniny a ovocia pôvodom zo Španielska. Kontroly pôvodu sa nezamerali len na uhorky, ale aj na šalát, rajčiny, papriku a iné druhy zeleniny a ovocia.
Podľa doterajších výsledkov kontrol sa zelenina od dvoch španielskych výrobcov (Pepino Bio Frunet S.L.Hort o Fruticola) a jedného nemeckého distribútora (Turan Gastronomie-Service GmBH)  na území Slovenskej republiky zatiaľ nepotvrdila.

Zvýšená ostražitosť inšpektorov ŠVPS však trvá a kontroly v slovenských obchodoch a skladoch naďalej prebiehajú. Inšpektori ŠVPS SR vykonávajú kontroly na všetkých úrovniach predaja ovocia a zeleniny, kontrolujú sa aj sklady a centrálne sklady, z ktorých nakupujú drobní predajcovia na trhoviskách.

Ministerstvo vyzýva spotrebiteľov, aby si pri nákupe skontrolovali pôvod zeleniny a ovocia a nezabúdali na umytie zeleniny pred jej konzumáciou.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood