Facebook Statistics

Prijatie veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike

08-09-2010

Prijatie veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike pána Theodore Sedgwicka u ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Zsolta Simona

Prijatie vv. Theodore Sedgwicka sa uskutočnilo na základe žiadosti Veľvyslanectva spojených štátov amerických ako zdvorilostná návšteva za účelom vzájomného spoznania sa a prerokovania možných oblastí spolupráce. V priateľskom rozhovore rezonovala otázka podpory rozvoja vidieka, predovšetkým v oblastiach postihnutých povodňami, kde sa obaja partneri zhodli na potrebe vytvárania nových pracovných príležitostí a odklonu od tradičných foriem poľnohospodárstva. V tejto súvislosti bol potvrdený záujem o spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, spracovania a využitia palivovej drevnej biomasy.  Partneri taktiež prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu v oblasti vína, výmenu skúsenosti v oblasti klimatických zmien a ich dopadov na lesníctvo.

Ďalšie informácie Vám poskytne hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, e-mail [email protected].