Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Prípravok Levucell SB® (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) ako prídavná látka do krmív výkrmových kurčiat a minoritným druhom hydiny

13-01-2017

Úrad EFSA bol požiadaný, aby vyhodnotil bezpečnosť a účinnosť tejto prídavnej látky do krmív výkrmových kurčiat a minoritným druhom hydiny. Levucell SB® je prídavná látka zložená zo živých buniek kmeňa Saccharomyces cerevisiae, ktorá je aktuálne povolená ako zootechnická prídavná látka do krmiva  pre prasiatka a prasnice. V súčasnej dobe sa hľadajú povolenia pre inú zootechnickú prídavnú látku na výkrm kurčiat a minoritným druhom hydiny. Vedecký panel FEEDAP v predchádzajúcom stanovisku dospel k záveru, že prídavná látka splnila požiadavky pre kvalifikovaný predpoklad bezpečnostného prístupu (QPS) k hodnoteniu bezpečnosti. Táto prídavná látka by tak mohla byť pravdepodobne bezpečná pre cieľové druhy, spotrebiteľov a životné prostredie. Prídavná látka, ktorá je predmetom štúdie má rovnaké charakteristiky ako boli popísané v predchádzajúcom QPS prístupe. Používanie prídavnej látky počas diéty kurčiat nepredstavuje riziko pre cieľových užívateľov výrobku. Prídavná látka prispieva k zníženiu kontaminácie čerstvého mäsa enteropatogénmi u hydiny a tak zlepšuje kvalitu hydinových výrobkov. Bolo predložených päť štúdií s kurčatami, ktoré boli na diéte s alebo bez prídavnej látky a v štyroch štúdiách boli umelo vystavené salmonelou. Piata štúdia sa spoliehala na prirodzený výskyt salmonel.  Prevalencia kontaminácie salmonel  bola odhadovaná skúmaním čerstvého mäsa priamo alebo detekciou v apendikálnych, kloakálnych vzorkách a vo vzorkách trusu. Vzhľadom na celkové výsledky piatich štúdií, existujú dôkazy o tom, že pridanie Levucell SB® do diét v dávke 2 x 1010 CFU/kg krmiva môže prispieť k zníženiu kontaminácie čerstvého mäsa  salmonelou. Tento záver môže byť aplikovaný pri výkrme minoritných druhov hydiny, ak je použitý v tej istej dávke, nie však na druhy minoritnej hydiny pre znášku.  

 

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4674/full