Facebook Statistics
Značka Kvality

Pripravujeme uskladnenie slovenských semien rastlín do Svetovej génovej banky na Špicbergoch

29-05-2017
  • viac ako 400 pôvodných slovenských vzoriek poputuje do Svetovej génovej banky na nórskych Špicbergoch
  • kapacita Génovej banky Slovenska až 50 000 vzoriek semenných druhov
  • celosvetový projekt „Deň fascinácie rastlinami“

„Našou snahou aj povinnosťou je pre budúce generácie zachovať národné bohatstvo aj vo forme vzácnych vzoriek semien našich rastlín. Prostredníctvom Génovej banky SR rokujeme o možnosti ich uloženia do Svetovej génovej banky,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Slovensko má vďaka svojej geografickej polohe a rozmanitosti prostredia podmienky na vysokú biologickú rozmanitosť, doposiaľ bolo u nás opísaných 11 270 druhov rastlín.

„Deň fascinácie rastlinami je pre nás vedcov, zaoberajúcich sa ich výskumom sviatkom a zároveň príležitosťou predstaviť ich ľuďom všetkých vekových kategórií. Bez rastlín by neexistovalo nielen ľudstvo, ale ani iné živočíchy. Chceme preto inšpirovať aj mladých ľudí, aby sa na rastliny pozreli z iného uhla a motivovať ich aj na vedeckú kariéru v tejto oblasti. Rastlinný svet je fascinujúci a plný záhad a prekvapujúcich odhalení,“ povedal Mario Schrenkel, generálny riaditeľ NPPC. Cieľom celosvetového projektu „Deň fascinácie rastlinami“, ktorý sa každoročne koná v 52 krajinách sveta, je upozorniť na význam rastlín v živote človeka a v ochrane životného prostredia.

VÚRV v Piešťanoch pripravil pre návštevníkov vedecké a praktické ukážky výskumu z oblasti rastlinnej výroby i ochutnávky zdravých rastlinných produktov. Nechýbajú ani ukážky šľachtenia rastlín. Niektorým významným poľnohospodárskym plodinám, ktoré je však na poliach vidieť čoraz zriedkavejšie, napríklad mak, pšenica špaldová, či konopa siata, sú venované samostatné expozície. Kto príde, dozvie sa aj, že mnoho burín patrí medzi liečivé rastliny, dajú sa využiť aj v kuchyni.

Génová banka SR bola vybudovaná na uchovanie a udržanie rozmanitosti rastlín. VÚRV NPPC ju prevádzkuje od roku 1996. Tvoria ju laboratória a klimatizované boxy, v ktorých sa semená uskladňujú. Jej kapacita je 50 000 vzoriek semenných druhov, či už obilnín, strukovín, olejnín, krmovín, tráv, zelenín, technických rastlín a okrasných kvetín. Uchovávajú sa tu staré odrody pšenice, jačmeňa a strukovín, ktoré boli na Slovensku vyšľachtené v medzivojnovom období. Vzorky sa skladujú pri teplote -17°C na dobu 50 rokov a pri teplote 4°C pre ich ďalšie využívanie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood