Facebook Statistics
Značka Kvality

Príručky osvedčených postupov ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch

25-05-2015

aktualizované 03.06.2021

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, členské štáty podporujú vypracovanie a zverejňovanie príručiek osvedčených postupov na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia. Vypracované príručky sú posudzované orgánmi úradnej kontroly (Štátna veterinárna a potravinová správa SR) v rámci svojej pôsobnosti a po zapracovaní ich pripomienok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaradí príručky do zoznamu príručiek, ktorý je priebežne zverejňovaný v prílohe.

Pre prevádzkovateľov podnikov slúži ako vzor „Príručka osvedčených postupov ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch“, ktorá je dostupná v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood