Facebook Statistics

Program ministra Zsolta Simona na Dňoch Sv. Huberta – sobota 3.9. 2011

02-09-2011

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon sa v sobotu 3.9.2011 zúčastní 21. ročníka celoslovenských poľovníckych slávností Dni Sv. Huberta, ktoré sa konajú v kaštieli Svätý Anton pri Banskej Štiavnici.

Súčasťou tohtoročných slávností bude otvorenie zrekonštruovaného priestranstva Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa vo Svätom Antone. Revitalizácia bola financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z európskych fondov.

9:30 – 10:30 nádvorie kaštieľa
- Slávnostné otvorenie Dní Sv. Huberta;
- ukážka umenia  sokoliarov pri príležitosti 40. výročia založenia Slovenského klubu sokoliarov;
- Les očami detí;

10:45 – 11:00  sýpka pri kaštieli
- slávnostný akt prestrihnutia pásky pri príležitosti ukončenia projektu „Revitalizácia centra a komunikačnej infraštruktúry obce Svätý Anton“

11:15 – 12:00 nádvorie kaštieľa
- Odovzdávanie ocenení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom v lesnom hospodárstve a poľovníctve

Viac informácií a detailný program podujatia nájdete na stránkach

http://www.msa.sk/kalendarium/dni-svateho-huberta.html
www.mpsr.sk
alebo
www.facebook.com/minagri.sr

Tešíme sa na Vašu účasť.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood