Facebook Statistics
Značka Kvality

Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistom

02-04-2015

„Konkurencia je veľká, nie je času na zábavu,“ vraví vedúci výroby v Tlačiarňach Neumahr spol. s. r. o. v Bratislave pán Róbert Spišský. Od skorého rána je na nohách a rozdeľuje robotu, vybavuje objednávky, obsluhuje nových zákazníkov a nemá čas sa ani poriadne naobedovať.

„Je to motor celej firmy,“ oceňuje snaženie vedúceho výroby konateľ spoločnosti pán Roman Neumahr, ktorý si však cení aj inú pomoc: „V dnešnej dobe neustále sa rozvíjajúcej technológie v polygrafickom priemysle má pre nás obrovský význam projekt z Operačného programu Bratislavský kraj. Naša malá rodinná firma by nebola schopná sama utiahnuť technologický rozvoj v súčasnej dobe.“

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získali prostriedky na zakúpenie nového ofsetového stroja.„My dokážeme na trhu obstáť iba vďaka stabilným cenám, dobrej kvalite a rýchlosti dodávaných zákaziek,“ vymenúva pán Spišský priority, na ktorých sú tlačiarne postavené.„Niekedy sa nám stane, že náš zákazník odíde pre dumpingové ceny ku konkurencii, ale rovnako sa stáva, že sa neskôr k nám práve vďaka našim prioritám vracia. Keby tak všetky stroje sme mohli mať nové,“ zasníva sa pán vedúci výroby, ktorého trápi práve vzniknutý nový výrobný problém s vyradením staršieho iného tlačiarenského stroja.

Pánovi Neumahrovi sa podarilo za 22 rokov zostaviť desaťčlenný tím, v ktorom majú plnohodnotné postavenie aj dvaja jeden zdravotne a druhý mentálne postihnutí pracujúci. Niečo také je pre tento tím samozrejmosťou, že pomáhajú aj handicapovaným. Syn pán Marek Neumahr, ktorý pracuje v tlačiarňach ako fotograf a grafikskromne nechce hovoriť ani o fakte, že spolupracuje nad rámec vlastných povinností s Domovom sociálnych služieb pre deti a rehabilitačným strediskom ROSA, ktorých deti rád zvečňuje pri rôznych činnostiach: „Po osemročnom gymnáziu ma oslovila práca s grafikou a preto som vyštudoval ešte Súkromnú školu dizajnu, odbor fotografia.“ Dnesmá preto pri tlačiarňach vybavený fotoateliér a v tlačiarňach ponúkajú záujemcom výrobu vlastných originálnych obrazov tlačou na plátno z fotografických snímkov, či iné produkty, k akým patria aj klasické portréty.

„Uspieť na trhu znamená dnes od polygrafických služieb prejsť na kompletnú ponuku, akú ponúkajú zákazníkom reklamné agentúry,“ vysvetľuje pán Roman Neumahr ciele tlačiarne, ktoré dnes musia napĺňať. Nový osvetový stroj má viacero výhod.

„Faktom je, že sme mohli rozšíriť ponuku aj na iné rozmery,“ vyratúva knihárka pani Iveta Matrková ďalšiu výhodu nového osvetového stroja, ku ktorému patrí aj počet výtlačkov za hodinu: „Starým strojom sme boli schopní vyrobiť okolo 5 tisíc výtlačkov a teraz je ich 13 tisíc kusov za rovnaký čas.“

Napriek tomu podľa vyjadrenia pána Romana Neumahra nejdú do súťaží na veľké náklady tlačiarenských produktov: „Situácia v čase krízy na trhu je zlá, preto veľké náklady bývajú často nerentabilné, znižuje sa cena a dnes aj veľké spoľahlivé firmy vám často nezaplatia. Je to likvidačná situácia, keď vám dlžia peniaze a vy si nemôžete pomôcť, lebo výplaty a odvody zamestnancom zaplatiť musíte.“

Preto v tlačiarňach hovoria, že idú na doraz a sú radi, ak majú nulový zisk a nevyrábajú stratu.Pán Neumahr aby udržal výrobu v tlačiarňach, zrušil ďalšie podnikateľské aktivity a prostriedky z nich investoval pri spolufinancovaní zakúpenia nového osvetového stroja, na ktorého kúpu dostal podporu zo štrukturálnych fondov približne v tretinovej výške, zvyšné prostriedky hradil z vlastných zdrojov. Vďaka tomu dnes osvedčeným zákazníkom pripravujú kompletnú ponukusamolepiek, kalendárov, zápisníkov, rôznych reklamných brožúr, či stojanov radšej v malých objednávkach, ako by mali prísť o veľký objem.Pán Neumahr rád spomína, že začínal s malými strojmi a bral si stále nové úvery, aby rozšíril výrobu, kým sa všetko náhle nezmenilo: „Prišla súčasná hospodárska kríza a všetko sa zastavilo. Museli sme hľadať nové riešenia, aké nám ponúkli možnosti čerpania európskych fondov.“

Starý ofsetový stroj mal oveľa horšie aj ďalšie parametre a to najmä zvýšený odber energií, ale aj nevyhovujúci spôsob čistenia toluénom a liehom, ktorý bol nebezpečný nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj zdravia zamestnancov. Tlačiar pán Pavol Porubčan ukazuje: „Príprava kovolistov na tlač trvala na starom stroji približne hodinu. Nový stroj to dokáže za desať minút. Pritom nový ofsetový stroj sa čistí automaticky sám cez samočistiace fólie a chráni sa tak životné prostredie.“Celý profesijný život pracuje pán Porubčan ako tlačiar a zažil aj najstaršiu technológiu tlače cestou liatia olova, ktorá je už len nepríjemnou spomienkou.

Rovnako nepríjemné sú spomienky na časy pred rok 1989, kedy pán Roman Neumahr študoval na polygrafickej škole v Rači. Tu potajme na školských strojoch tlačil samizdatový časopis Mukl (po česky väzeň) pre politických väzňov: „Nosil som ho potajme do Prahy, odkiaľ bol časopis distribuovaný aj do západnej Európy.“

Nerád preto pán Neumahr spomína aj na časy strávené na polícii a na výsluchoch povestnej komunistickej Štátnej bezpečnosti: „Okrem školy sme potajme tlačili aj v dvojitej pivnici u jedného kňaza. Ten mal za pivnicou ďalšiu tajnú pivnicu a v nej sme tlačili rôzne letáky.“

Pritom príbehy politických väzňov najmä kňazov boli plné absurdít: „Jeden kňaz bol odsúdený na 15 ročný žalár v najťažších uránových baniach za to, že mal mať v spovednici tank a na fare delá namierené proti komunistom, čo boli absolútne nezmysly. Rovnako boli nezmyselné zakazovania vystupovania kapiel, čo sme prežívali v mladom stredoškolskom veku,“ podľa názoru pána Neumahramali však podobné problémy všetci vtedajší muzikanti a preto nepovažuje vlastný odpor proti totalite za nič výnimočné.

Nečudo, že komunistická tajná bezpečnosť a polícia označovala pána Romana Neumahra a jeho kamarátov za protištátne živly. Spolu mali dnes už legendárnu hudobnú kapelu Problém 5, ktorá hrala punkovú hudbu a bola neustále zo strany vtedajších komunistických štátnych orgánov zakazovaná. Pán Neumahr sa pousmeje: „Raz mi za zorganizovanie koncertu odmietli vydať na strednej škole vysvedčenie.“

Preto je pán Neumahr rád, že v čase demokracie nič podobné už nikomu nehrozí. Jeho syn Marek, ktorý pracuje v tlačiarňach, je tiež aj muzikantom. Vraví však, že otcova gitara ho neinšpirovala: „Pôvodne moja mamina chcela, aby som šiel tancovať, alebo hrať na nejaký menší hudobný nástroj. Lenže na chodbe ľudovej školy umenia sme stretli učiteľku, ktorá ako ma zbadala, povedala: aha, nový cimbalista! A tak to začalo.“

Dnes otec a syn – gitarista s cimbalistom zápasia na konkurenčnom trhu s polygrafickými výrobkami a hoci jeden je bývalý už legendárny punkáč a druhý cimbalista oceňovaný vo viacerých folklórnych súboroch – najmä v Gymniku; spoločne sa snažia ponúkať zákazníkom široký sortiment moderných tlačiarenských výrobkov. Vďaka podpore vedomostnej ekonomike cez Operačný program Bratislavský kraj sa im to zatiaľ darí na tvrdom konkurenčnom trhu aj s malými tlačiarňami, pričom pomáhajú zamestnávaním aj zdravotne a mentálne postihnutých zamestnancov.

Prioritná os 2 – Vedomostná ekonomika

Cieľom prioritnej osi je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno – komunikačným technológiám najmä v oblasti malých a stredných podnikov.

Inovácia technológie tlačiarenskej výroby v Tlačiarňach Neumahr spol. s. r. o.

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
09/2010 – 01/2011

EÚ zdroje
161 500,00 eur

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11
fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.opbk.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood