Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Prvý odhad sezónnosti a početnosti výskytu Culicoides imicola a Culicoides obsoletus/Culicoides scoticus v Európe

01-03-2017

Culicoides imicola a C. obsoletus/C. scoticus sú v Európe považované za dôležité vektory na prenos katarálnej horúčky oviec a vírusu Schmallenberg. Sezónnosť a početnosť C.imicola a C.obsoletus/C.scoticus v Európe bola hodnotená na základe literatúry, odborných znalostí a modelovacej techniky detekcie začiatku a konca vektorovej sezóny. C.obsoletus/C.scoticus má veľký výskyt po celej Európe. Najpočetnejší výskyt je v období neskorej jari/skorého leta alebo jesene kedy je vhodná teplota a vlhkosť. Tento druh má schopnosť prezimovať v stajniach, napriek tomu že čísla takto prezimovaných jedincov sú nízke môžu byť príčinou prezimovania vírusu katarálnej horúčky oviec. Výskyt C.imicola je obmedzený na krajiny v okolí Stredozemného mora, predpokladá sa že v nižších množstvách a objavuje sa neskoro na jar, najpočetnejšie na jeseň.

Viac informácií nájdete na odkaze úradu EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1182e