Facebook Statistics

Reakcia Ministerstva pôdohospodárstva SR na vyjadrenia o legislatíve, ktorá upravuje výrobu bryndze

25-06-2010

Predseda asociácie spotrebiteľov Slovenska Miloš Lauko povedal, že: „...bryndza sa falšuje už dnes s tichou podporou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Bryndza je tradičný výrobok s tradičnou receptúrou a v žiadnom prípade to nie je kravský výrobok“.

Ministerstvo sa dôrazne ohradzuje proti takýmto vyjadreniam. Kontroly prebiehajú podľa doteraz platnej legislatívy a sú vykonávané rovnako u výrobcov ako aj v obchodnej sieti. Pripravovaná legislatíva má vniesť poriadok do označovania bryndze a zároveň pomôcť slovenským výrobcom uplatniť sa v konkurenčnom prostredí EÚ, kde legislatíva neupravuje zloženie ani označovanie tohto výrobku.

Nie je pravdou ani to, že bryndza bola na slovenskom území historicky len ovčím výrobkom. Najstaršie známe písomné zmienky o bryndzi sú v Urbári hradného panstva Vršatec z 1. januára 1683. Tento dokument vydala SAV Bratislava v roku 1959. Okrem iného sa v dokumente píše: „Bryndzu pansku jsou tež dvakrát do roka vzít, k žatve a k pustu, kteru maju do duchodu panskeho zaplatit. Jestli sej im da sama kravska, jeden cent za pet zlatych, pakliž michana z ovču, tehdy cent za sedm zlatych. A tak pride funt kravskej po peti kralovskych, michnej po šesti a samej ovčej po sedmi“. Tento text svedčí o tom, že tradične sa na našom území vyrábali rôzne druhy bryndze a to hlavne v závislosti od ročného obdobia.

Zámerom ministerstva je nie len ochrana slovenských výrobcov, ale aj presné informovanie spotrebiteľa o tom aké je zloženie výrobku, ktorý si kupuje.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood