Facebook Statistics

Reforma európskeho poľnohospodárstva je v záujme každej členskej krajiny

29-11-2010

Výmena názorov na novembrové oznámenie Európskej komisie o Spoločnej pôdohospodárskej politike (SPP) do roku 2020, zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území, poľský návrh finančného posilnenia druhého piliera a zhoda na potrebe širšej spolupráce v rámci EÚ – aj to boli témy včerajšieho bilaterálneho stretnutia ministra poľnohospodárstva Poľska Mareka Sawického a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona v Bruseli.

Neformálne stretnutie v predvečer zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ bolo akýmsi pokračovaním novembrového stretnutia zástupcov krajín V4, Rumunska a Bulharska. Ministri sa zhodli, že finančne silná SPP je v záujme všetkých krajín EÚ. Slovensko sa plne zhoduje s Poľskom v otázke adekvátneho financovania SPP po roku 2013 vzhľadom na výzvy, ktoré stoja pred EÚ. Minister Simon tlmočil svojmu poľskému partnerovi negatívny postoj k spolufinancovaniu priamych platieb v rámci 1.piliera a dodal, že v celej EÚ by sa mali zjednotiť pravidlá poskytovania štátnych resp. domácich podpôr.

V ďalšom kole dnešných bilaterálnych rokovaní sa minister Simon stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia, potravinárstva a záležitostí vidieka Veľkej Británie, pánom Jimom Paiceom. J. Paice podporil reformu SPP a vyjadril súhlas s novembrovou Bratislavskou deklaráciou. Spoločne s ministrom Simonom sa zhodli na potrebe radikálnej zmeny európskej poľnohospodárskej politiky, boji proti protekcionizmu a zdieľaní viery v rast konkurencieschopnosti SPP. 1. pilier by mal podľa Veľkej Británie slúžiť len na priame a jednoduché financovanie, viac zdrojov by malo byť viazaných v 2. pilieri, postupne by sa malo úplne upustiť od priamych platieb a adaptovať európskych farmárov na podmienky slobodného trhu. Podľa oboch strán je financovanie rozpočtu nad rámec SPP nepriechodné.

Témami bilaterálneho rokovania bola aj tzv. záchranná sieť, ktorá by členským štátom Únie slúžila v nepredvídateľných udalostiach, akými sú povodne či veterinárne problémy hospodárskych zvierat, a zvyšovanie štandardov dovozu hospodárskych zvierat z krajín mimo EÚ.

Minister Simon deklaroval otvorenosť v zjednotení postupu nových a starých členských krajín EÚ. Slovensko sa podľa neho nebráni postupnému odstraňovaniu dotácií, no dodal, že krajina sa pred zavedením významných zmien potrebuje na novú politiku dôkladne pripraviť.

V doobedňajších hodinách sa minister Simon zúčastnil bilaterálneho stretnutia s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pánom Dacianom Cioloşom, pracovnú cestu v Bruseli ukončil účasťou na neverejnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood