Facebook Statistics

Regionálna výstava oviec a kôz - Kamenica 2016

24-06-2016

Farma KamenicaNa farme Kamenica (okres Sabinov) u manželov Angelovičových sa  dňa 17. júna 2016 konala Regionálna výstava oviec a kôz spojená s Nákupným trhom baranov.

Účasť bola podporená aj zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na čele so štátnym tajomníkom Ing. Jozefom Kamenickým.

Túto už tradičnú regionálnu výstavu prišli opäť v hojnom počte podporiť nielen odborníci z praxe, ale aj žiaci z okolitých stredných a základných škôl a tiež najmenší škôlkari. Hlavný program výstavy a Nákupného trhu baranov bol sprevádzaný rôznymi sprievodnými akciami. Nechýbali ukážky práce policajtov s policajnými psami, súťaž v jedení bryndze (do ktorej sa zapojili aj zástupcovia nášho rezortného ministerstva), súťaž v pití žinčice (1 liter žinčice bolo potrebné vypiť do 1 minúty so slamkou), hasiči návštevníkom predvádzali svoju záchranársku činnosť, zástupcovia Červeného kríža učili návštevníkov poskytovať prvú pomoc, ... a mnoho ďalších sprievodných akcií, ako napríklad výstava poľnohospodárskej techniky. Odborný a tiež kultúrny program na farme Kamenica pokračoval za krásneho počasia a sprievodu ľudovej hudby až do neskorých večerných hodín.

Podujatia tohto druhu majú veľmi dôležitý význam pri propagácií slovenského poľnohospodárstva,  budovania patriotizmu k slovenským výrobkom a sú dôležitým nástrojom pri zvyšovaní podielu slovenských výrobkov na našom trhu. O to viac sú efektívnejšie, keď sa ich zúčastní aj mladá generácia, ako tomu bolo v Kamenici. Je krásne zhodnotiť, že chovatelia a zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku si uvedomujú mimoriadnu dôležitosť propagácie ovčiarstva, nielen v záujme zvýšenia spotreby domácej produkcie, ale aj z pohľadu zachovania kultúrnych tradícií Slovenska.

 „Nájdi si svojho baču“, tak znie heslo, ktorým sa ovčiari snažia prilákať verejnosť ku kvalitným domácim produktom. Farma Kamenica je vo svojom regióne výrazným producentom kvalitných produktov prevažne z ovčieho mlieka. Sme preto presvedčení, že manželia Angelovičovci sú tým správnym „Bačom“ tohto regiónu a prajeme im preto naďalej veľa síl a entuziazmu do ich poctivej a Bohumilej práce.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood