Facebook Statistics

Revízia hodnotenia bezpečnosti 29. ochucovacích a aromatických látok (FGE.63) a preskúmanie žiadosti o autorizáciu zdravotného tvrdenia týkajúceho sa vitamínu C a ochrany DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením

30-01-2017

Panel CEF EFSA bol požiadaný, aby prehodnotil bezpečnosť dochucujúcich a aromatických látok vypracované od roku 2000 Spojeným expertným výborom FAO/WHO pre prídavné látky do potravín (JECFA), a aby prijal resp. neprijal rozhodnutie o potrebnosti ďalšieho hodnotenia, ako ustanovuje Nariadenie (EC) 1565/2000. Aktuálne preskúmavanou je skupina 29 sekundárnych alifatických alkoholov, ketónov a podobných esterov, ktorých hodnotenie previedol výbor JECFA na svojom 59. A 69. Zasadnutí v roku 2002 a 2008. Táto revízia je vypracovaná na základe včlenenia ďalších deviatich látok, ktoré boli zo skupiny odstránené v súvislosti s ich genotoxicitou v revízii č. 1 FGE.205.

Informačné centrum Specialised Nutrition Europe (pôvodné IDACE) podalo žiadosť o autorizáciu zdravotného tvrdenia podľa článku 14 Nariadenia (ES) č. 1924/2006 cez príslušný úrad vo Francúzsku, na základe ktorej bol panel NDA požiadaný, aby vypracoval stanovisko k vedeckému opodstatneniu zdravotného tvrdenia týkajúceho sa vitamínu C a ochrane DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením. Panel považuje charakteristiku vitamínu C za dostatočnú a ochranu DNA, proteínov a lipidov pred oxid. poškodením považuje za priaznivý fyzilogický účinok. Žiadateľ predstavuje dojčatá (od narodenia) a deti do 3 rokov ako cieľovú populačnú skupinu. Panel už skoršie prehodnotil tvrdenie o vitamíne C a ochrane DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením s priaznivým výstupom. Cieľovou skupinou bola pritom všeobecná populácia a domnieva sa, že úloha vitamínu C v ochrane DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením je aplikovateľná na všetky vekové kategórie, vrátane dojčiat a detí do 3 rokov. Panel dospel k záveru, že bola stanovená príčinná súvislosť medzi výživovým príjmom vitamínu C a ochranou DNA, proteínov a lipidov pred oxidačným poškodením.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood