Facebook Statistics

Rozhodnutie MPRV SR č. 9667/2022 zo dňa 27.04.2022 o odvolaní voči rozhodnutiu OÚ Košice, OOP, č. OU-KE-OOP4-2021/042109/SZC zo dňa 18.11.2021

28-04-2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)