Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozšírenie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA

18-03-2022

Úrad EFSA rozširuje svoj jazykový režim pridaním ďalších 5 oficiálnych jazykov EÚ na svoju webovú stránku: gréčtina, holandčina, poľština, portugalčina a švédčina budú k dispozícii popri angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti.

Odteraz bude nový online obsah na webovej stránke úradu EFSA strojovo preložený prostredníctvom nástroja eTranslation, ktorý vytvára a spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Jazyková kvalita sa bude monitorovať. V tretej fáze projektu bude úrad EFSA ponúkať päť ďalších jazykov EÚ.

Bližšie informácie nájdete v článku „Rozširovanie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA v digitálnom veku“, ktorý je k dispozícii v angličtine a v režime strojového prekladu vo FR-DE-IT-ES-EL-NL-PL-PT-SV.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood