Facebook Statistics

Podujatia

Seminár – „Den makového pole 2019“

29-01-2019

Plánujete pestovať mak? Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Vás pozýva dňa 5.2.2019  v obci Dubenec u Dvora Králové (ČR) na odborný seminár „Den makového pole 2019“, organizovaný v spolupráci dvoch firiem LABRIS,s.r.o. a AGROSPOL Czech spol. s.r.o.. 

Seminár má poskytnúť prítomným účastníkom najnovšie poznatky z rôznych oblastí pestovania maku siateho. V súbore prednášok budú prezentované výsledky tak  výskumu, ako aj praktických skúseností viacerými odborníkmi, ktorí sa špecializujú na jednotlivé súčasti technológie pestovania maku a zástupcovia chemických firiem predstavia svoje produkty a možnosti ich použitia v porastoch maku. Program seminára obohatia aj dve pracovníčky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra-Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Výskumno- šľachtiteľskej stanice v Malom Šariši, RNDr. Darina Muchová, PhD. a Ing. Beáta Brezinová. V svojom príspevku zoznámia prítomných s týmto pracoviskom, jeho doterajšími výsledkami v šľachtení maku siateho a ozimnej pšenice, no v prvom rade predstavia novú odrodu maku siateho MS Harlekyn, vyšľachtenú na tejto stanici.

Viac informácií nájdete tu: http://www.nppc.sk/pdf/Den_makoveho_pole_2019.pdfAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood