Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
15.12.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
07.12. - 08.12.2019 Medzinárodná výstava psov Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
06.12.2019 Mikuláš NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
01.12. - 21.12.2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
01.12. - 21.12.2019 9. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“ NPPC - VÚRV Piešťany
24.11.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
23.11. - 24.11.2019 XXII. Celoštátna výstava zvierat a IX. Slovenské trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
13.11.2019 Kontrakty PSKA Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
07.11.2019 Vedecká kaviareň 2 - prednáška NPPC - VÚRV La Musica Piešťany
06.11. - 09.11.2019 Gastra&Kulinária 2019 Agrokomplex, š.p Agrokomplex výstavisko Nitra
05.11. - 06.11.2019 Gaudeamus /7.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.11. - 30.11.2019 11. odborný seminár so zahraničnou účasťou „Mak siaty pre Slovensko“ NPPC - VÚRV - VŠS Piešťany
01.11. - 30.11.2019 Mladý tvorca /27. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
01.11. - 30.11.2019 Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy - vedecké sympózium NPPC-VÚŽV Nitra - spoluorganizátor Hotel Hrádok, Hrádok pri Jelšave
01.11. - 30.11.2019 Súťaž - Najkrajšia dovolenková fotografia Múzeum vo Sv. Antone Múzeum vo Sv. Antone
01.11. - 30.11.2019 Produkčné a mimoprodukčné aspekty trávnych ekosystémov vo vzťahu ku klimatickým zmenám VÚTPHP - Odbor pratotechniky a ekológie, Odbor agrochémie NPPC-VÚTPHP Banská Bystrica
29.10.2019 Pietny akt v Symbolickom lesníckom cintoríne Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu LESY SR
27.10.2019 Veľká októbrová cena Závodisko š.p. závodisko Bratislava
27.10.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
26.10. - 27.10.2019 Nová veterinária Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
20.10.2019 rovinové a prekážkové dostihy Závodisko š.p. závodisko Bratislava
19.10.2019 Hubertus NŽ Topoľčianky NŽ Topoľčianky
16.10.2019 Poznatky zo slovenskej apidológie - konferencia NPPC- VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok zasadačka Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok
08.10. - 11.10.2019 Odborná exkurzia do zahraničia - Českej republiky a Nemecka Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský kraj a Trenčiansky kraj ČR a Nemecko
06.10.2019 Karpatská cena, Cena zimnej kráľovnej, Jesenný hendikep Závodisko š.p. závodisko Bratislava


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood