Aktuality

Predbežná informácia

07-09-2018

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)