Facebook Statistics

Aktuality

Dni sv. Huberta – kaštieľ Betliar

02-08-2019

Počas slávenia sviatku všetkých poľovníkov bude pripravený bohatý program, ktorý zahŕňa slávnostný sprievod, svätohubertovskú omšu, odovzdávanie rezortných vyznamenaní MPRV SR a medaily  sv. Huberta SPZ, majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, krst  knihy - Ľudovíta Šurina - Les plný spomienok a veľa iného.

Podrobný rozpis programu nájdete v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood