Aktuality

Podklad na konzultácie

04-09-2019

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007  Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)