Aktuality

Podklad na konzultácie

05-09-2019

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)