Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Minister Mičovský aktívne bojuje s PCB látkami

23-11-2020

Polychlórované bifenyly (PCB) sa u nás vyrábali v areáli Chemko Strážske na Zemplíne. Ich negatívny vplyv na životné prostredie, život zvierat a ľudí vidíme dodnes: spontánne potraty, vrodené poruchy u novorodencoch, onkologické ochorenia, poruchy štítnej žľazy a iné. Napriek tomu, že výroba PCB látok sa vo svete ukončila v 70. rokoch, u nás to bolo až v roku 1984. Odvtedy sa na odstránení tejto envirozáťaže takmer nič neudialo.

Minister Ján Mičovský podniká reálne kroky na odstránenie envirozáťaže  na Zemplíne. Po viacerých stretnutiach v postihnutých oblastiach zorganizoval v piatok (20. 11. 2020) pracovné rokovanie v Nižnom Hrušove neďaleko Chemko Strážske s poslancami Národnej rady SR, starostami zemplínskych obcí, zástupcami organizácií agrorezortu a odborníkmi, ktorí sa zaoberajú odstraňovaním PCB látok.

„Kľúčom k riešeniu PCB látok je pôda, ktorá je kontaminovaná. Práve z nej sa šíria „pécébéčka“ do zveriny, do vôd, do ľudí. V tejto oblasti je koncentrácia PCB najvyššia na celom svete. Chceme využiť najmodernejšie postupy, aby sme obsah týchto toxických látok znížili,“ uviedol minister Ján Mičovský.

V lete Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (SVŠP) z vlastnej iniciatívy odobrali vzorky z pôdy, stromov, zvierat a živočíšnych produktov, ktoré testovali na PCB látky. Výsledky boli šokujúce, v niektorých prípadoch prekračovali normohranice niekoľko tisícnásobne.

„Vzorky sme odoberali najmä v centre znečistenia, v lokalite tepláreň, ošípáreň a pri prameni, kde sú PCB látky zakopané v sudoch. V stromoch sa nám PCB nepotvrdili,“ dodal Ján Mičovský.

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia dvoch firiem, ktoré sa zaoberajú aplikáciou humínových kyselín a zeolitu. Práve tieto látky znižujú koncentráciu PCB.  Prvým krokom bude vytypovanie lokalít, v ktorých sa odoberú vzorky a následne na to sa v týchto oblastiach aplikujú humínové kyseliny alebo zeolit najneskôr do konca roka 2020. Zároveň treba odstrániť zdroje šírenia PCB v Chemko Strážske. To je už v kompetencii Ministerstva životného prostredia  SR (MŽP SR).

ŠVPS zabezpečí monitoring zvierat v oblastiach, v ktorých sa uskutočnili odbery vzoriek a výsledky boli pozitívne na výskyt PCB. V danej lokalite sa bude tiež aplikovať zeolit a humínové kyseliny u zvierat a následne ich pozorovať.

Do danej problematiky treba vtiahnuť aj Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR). A preto poslanci NR SR zorganizujú spoločný výbor za účasti MPRV SR, MŽP SR, MZ SR a Ministerstva vnútra SR,  na ktorom sa dohodnú na ďalšom postupe.