Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zoznam slovenských potravín označených Značkou kvality sa rozrástol o ďalšie produkty

18-08-2023

Takmer 130 potravinárskym výrobkom bolo udelené označenie Značka kvality. Na 48. ročníku Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva Agrokomplex minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš slávnostne odovzdal dekréty výrobcom potravín, ktorí splnili pri výrobe týchto produktov prísne požiadavky na kvalitu zloženia výrobku i výrobný proces.

„Stále viac slovenských potravinárov dbá o vysokú kvalitu svojich výrobkov, čo je veľmi dobrá správa pre našich spotrebiteľov. Označenie ,,Značka kvality“ je garanciou, že výrobok vyrobili z domácich surovín a spĺňa prísne kvalitatívne kritériá. Misiou nášho rezortu je okrem podpory a propagácie domáceho potravinárstva aj zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o uprednostňovaní kvality pred kvantitou a následným plytvaním potravinami. A naše domáce potraviny kvalitné bezpochyby sú, “ uviedol minister Jozef Bíreš.

Aktuálne je označených Značkou kvality 1 155 výrobkov od 261 výrobcov. Dnes do zoznamu pribudlo 15 nových výrobcov, ktorí sa doteraz o Značku kvality neuchádzali.

Značka kvality bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych  produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie v rozrastajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do EÚ. Cieľom je zviditeľňovať domáce kvalitné výrobky a posilniť ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.  Označenie sa udeľuje v dvoch stupňoch – stupeň 1. a stupeň 2., pričom 2. stupeň sa udeľuje výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami. Bližšie informácie: https://znackakvality.sk/

FB záznam z udeľovania Značky kvality: https://lnk.sk/qszi

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood