Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč: Poľnohospodárstvo sa po 30 rokoch samostatnosti stáva skutočnou prioritou slovenskej vlády

21-11-2023

Počas pondelkového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH (20.11.) v Bruseli minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč bilaterálne rokoval s komisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim.

Poľnohospodárstvo sa po 30 rokoch samostatnosti Slovenska stáva skutočnou prioritou vlády SR. Našimi hlavnými cieľmi sú najmä: využiť potenciál slovenského vidieka, podporiť konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov a potravinárov a v neposlednom rade zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť SR,“ uviedol minister Takáč. Šéf rezortu pôdohospodárstva počas stretnutia požiadal komisára o včasné schválenie modifikácie slovenského strategického plánu. Komisár Wojciechowski ma uistil, že do konca roka bude táto modifikácia odsúhlasená,“ informoval minister.

Na stretnutí minister Richard Takáč otvoril otázku znižovania rozdielov medzi členskými štátmi vo výške priamych platieb: „Na budúci rok oslávi Slovenská republika 20 rokov od vstupu do EÚ. Napriek tomu úroveň priamych platieb pre našich poľnohospodárov dosahuje iba 82 % oproti priemernej výške podpory v EÚ. Tento fakt považujem za vážny problém, ktorý má Slovensko ambíciu v budúcnosti riešiť aj na úrovni premiérov“, upozornil.

Minister Takáč s komisárom Wojciechowskim rokoval aj o dovozoch agroprodukcie z Ukrajiny: Slovensko plne podporuje tranzit poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny do tretích krajín prostredníctvom koridorov solidarity. Realita je však taká, že značná časť týchto komodít zostáva na spoločnom trhu EÚ a predstavuje tak cenovú konkurenciu aj pre slovenských poľnohospodárov vyvážajúcich obilniny do EÚ. Na Slovensku pestujeme obilniny približne na 500 000 hektároch pôdy – asi tretine celkového obhospodarovaného územia SR – a je pre nás dôležité túto úroveň produkcie obilnín zachovať. Strata týchto pestovateľov by spôsobila kolaps slovenského poľnohospodárskeho sektora. Očakávame, že Európska komisia príde s návrhom systematického riešenia. Kým sa však na úrovni EÚ nepodarí takéto riešenie nájsť, zákaz dovozov agrokomodít z Ukrajiny na slovenský trh prijatý na národnej úrovni zostane v platnosti. S veľkou pravdepodobnosťou preto predložím na rokovanie vlády SR návrh na jeho predĺženie.“ Komisár Wojciechowski uviedol, že Komisia pozorne vníma problémy slovenského poľnohospodárskeho sektora, no jednostranné opatrenia, ktoré Slovensko plánuje predĺžiť, nepovažuje za ideálne. Je však v téme dovozov pripravená hľadať konštruktívne celoeurópske riešenie.

V kontexte nedávno zverejneného odporúčania Európskej komisie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou minister Takáč uviedol, že jej budúci vstup do Únie berie ako fakt, dovtedy by však Ukrajina mala plniť rovnaké podmienky ako ostatné štáty EÚ alebo by sa k nej malo pristupovať ako k iným tretím krajinám. Minister pôdohospodárstva však zároveň upozornil, že v tejto súvislosti bude nutné zaoberať sa aj budúcim nastavením a prerozdelením podpory zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood