Pracovný poriadok

Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku ministerstva účinný 1. júla 2014

17-10-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)