Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia kontroly implementácie programov

27-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)