Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – manažér metodiky - Oddelenie metodiky

28-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)