Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – manažér nezrovnalostí a koordinácie auditov – Oddelenie koordinácie auditov a administrácie nezrovnalostí

28-03-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)