Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – vedúci oddelenia kontroly verejného obstarávania projektov regionálneho rozvoja

03-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)