Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – Odbor Riadiaceho orgánu operačného programu Rybné hospodárstvo

06-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)