Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Štátny radca – manažér technickej pomoci, Odbor koordinácie subjektov implementácie programov regionálneho rozvoja a CLLD

12-04-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)