Výberové konanie

Generálny štátny radca – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2016/56)

23-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu /viď príloha pdf. VK č. 2016-56/

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Závodisko, štátny podnik, ktoré sa konalo 6. októbra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 2 členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme týmto výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 2 členov dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. októbra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania predsedu a 3 členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

18-10-2016
Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu a 3 členov dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 11. októbra 2016.

Oznámenie výsledku výberového konania

10-10-2016
Na základe ustanovenia §19 a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania ...